PORKALA UF

Föreningshuset Rigårdsnäs, Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt

Styrelsen 2023-2024    Telefon
ORDFÖRANDE:

Gun Weckman

Kalantivägen 30 A, 00430 Helsingfors

gun.weckman(at)gmail.com

050 487 2238
VICE ORDFÖRANDE:

Anita Löfgren
Halvmånen 1 B 14, 02210 Esbo
anita.lofgren1(at)icloud.com


050 562 5413
KASSÖR:

Susanna Holm
Melkögränd 4 A 18,00210 Helsingfors
holm.sussi(at)gmail.com


050 427 3526
SEKRETERARE:

Agneta Brenner
Västra fortet 8 B, 02160 Esbo
agneta.brenner(at)gmail.com


050 357 1418
MEDLEMMAR:

Maje Welin

044 980 7537
 

Annika Niemimaa

Rådalsvägen 1 C 12, 02400 Kyrkslätt

040 757 8169
 

Erik Uddström
Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo


040 586 8645
SUPPLEANTER:

 


 

 
 

Christina Molander-Landell

 

040 841 2247
 

 

Alexander Pitkänen

 

 
 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.