Porkalaboken "Porkala - Bygd i förvandling" finns ännu till salu på Luckan i Kyrkslätt. Den kan också köpas på Rigårdsnäs under Porkala uf:s egna tillställningar.

I boken jämförs Porkalabygden förr och nu. Nya fotografier har tagits på samma platser där tidigare fotografier tagits. Materialet har bearbetats av Thorvald Backman, Stina Bäckström och Sheila Liljeberg-Elgert. Sigbritt Backman och Richard Elgert har sammanställt materialet i bokform.  

 

Boken "PORKALA Byn vid havet" som kom ut 2004 är tyvärr slutsåld.

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.