Diskussionsmöte den 17 maj kl.18 på Rigårdsnäs, Porkalavägen 1710       

På mötet diskuteras kommunens planer för Dragesviken och båthamnen.   

I diskussionen deltar bl.a.:                                

Kim Liljeqvist, kommunfullmäktig

Aija Aunio, kommunens fastighetsingenjör

Simon Store, kommunens detaljplanechef

Mika Harlo, VD för Porkkalan Marina Oy

Nora Harlo, Porkkalan Marina

 

Diskussionen leds av Patrick Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.