Föreningens årsmöte hålls

lör. den 25 maj 2024 kl. 12.00

Rigårdsnäs, Porkalavägen 1710.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden

 

 

Stort vårtalko 23.-27.5 kl. 11.00-17.00, för närmare info se Vassbuken 1/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.