KONSTHAPPENING på Rigårdsnäs 19-21 augusti

Erik Uddström och Pentti Aaltonen ställer ut fotografier, konstverk, tavlor och glaskonst.

På lördag kl. 15 musikinslag med Pentti Hildén

På söndag kl.15 musikinslag med Patrick Eriksson

 

 DET TYSTADE BARNET 

på Rigårdsnäs den 27 augusti kl. 16.00

Matteus Blads  Det tystade barnet är en tankeväckande monologföreställning med nyskrivna visor på svenska.

Biljetter à 25 euro fås på www.lippu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.