Hösttalko på Rigårdsnäs lördagen den 28 september kl. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.