Porkala Uf.s årsmöte på Rigårdsnäs    den 25 maj kl. 12

Stadgeenliga ärenden

Styrelsen

 

 

       Vårtalko på Rigårdsnäs                     27 april kl. 11 - 15, och 4 maj,          och 11 maj

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.