Rigårdsnäsvalsen

Text: Marita Lindquist
Musik: Anki Lindquist
Rigårdsnäsvalsen, noter.pdf

Det glittrar i viken.
Där dyker en and,
där flyger en vitvingad mås.
Det blänker så blått invid
brygga och strand,
kring alla små klackar förstås.
Det blommar vid stigen,
i buskar och träd.
Säg, bröt du en doftande kvist?
Och sjunger väl någon,
så sjunger du med
om solen och glädjen förvisst.
På Rigårdsnäs,
på Rigårdsnäs
här tar vi en sommarsvängom.
Till Rigårdsnäs, till Rigårdsnäs
Den sommar vi väntade kom.
(da capo)

De hit funnit vägen
från grynnor och ö,
nu ligger här båt invid båt.
Snart dansar en sven
med sin fagraste mö
i takt efter spelmännens låt
Här trotsar vi myggen
i försommarkväll
och lätt, ja så lätt är vår fot.
När skymningen kommer
i mjuk akvarell
vi leende tar den emot.
På Rigårdsnäs…..
 

 

 

 

Föreningshuset Rigårdsnäs

Rigårdsnäs ligger naturskönt vid Porkalavägen vid Lillkanskogssundets utlopp i Bockfjärden. Eftersom föreningen har egen brygga når man Rigårdsnäs även med båt.

Under sommarhalvåret kan huset hyras för fester och tillställningar. 

 

De första åren

I boken ”Porkala-Byn vid havet” står det att tanken på ett eget föreningshus väcktes 1905 och att medlemmarna började samla in pengar för bygget. Man beslöt att ”lokalen skulle inrymma en större sal med scen, jämte kök och tambur och bli med två utgångar.”

Det nya föreningshuset invigdes annandag jul 1908 och var det första föreningshuset i Kyrkslätt. Vid invigningen uppläste föreningens hedersmedlem Arvid Mörne en dikt som han tillägnat föreningen. Rigårdsnäs blev snabbt den centrala samlingspunkten i Porkala by. Bl.a. överflyttades lånebiblioteket från skolan till Rigårdsnäs år 1911.

Rysk biograf

I september 1944 tvingades Porkala uf lämna sitt föreningshus för att kunna återvända först efter ”parentesen” 1944-56. Under annekteringen lär huset ha fungerat som biograf för de ryska ”hyresgästerna”, bl.a. byggdes själva projektorrummet som en utbyggnad i södra gaveln och tamburgolvet var upphöjt.

Nya starter

1959 kom verksamheten igång igen och föreningshuset iståndsattes med hjälp av talkoarbete och återuppbyggnadslån. 1961 installerades elektricitet och det huvudsakliga renoveringsarbetet avslutades 1963 då fasaden målades. P.g.a. att många av dem som evakuerades från Porkala 1944, efter ”parentesen” kom tillbaka endast som sommargäster kom föreningens verksamhet nu att koncentreras till sommarhalvåret.

Under 1970-talet fram till 1986 låg verksamheten nere men föreningen väcktes åter till liv på initiativ av Carita Nylund, som därefter länge fungerade som dess ordförande. Nu började en aktiv upprustningsperiod med förnyande av farstun, köksutrymmena och vattensystemet. Den nya danspaviljongen, ritad av arkitekt Patrick Eriksson, invigdes under sommarfesten 1988.

Renoveringen

År 2002 förnyades vattentaket med plåttak och 2008 inleddes äntligen renoveringen av festsalen. Tyvärr visade det sig att huset var i mycket sämre skick än beräknat. Då tapeterna togs lös konstaterades att både västra långväggen och norra gaveln var illa rötskadade. När det sedan visade sig att mellantakets balkfästen var helt ruttna och risken var stor att hela mellantaket skulle falla ner fick reparationen helt andra dimensioner. Det som hade varit tänkt som några månaders jobb utvecklades till ett flerårsprojekt.

Tack vare aktiva medlemmar som ställt upp på otaliga talkon samt anlitande av professionella byggare för de mer krävande arbetena kunde vi inför sommaren 2010 konstatera att huset är räddat. Takbalkarna är utbytta till moderna limbalkar, de ruttna stockarna i väggarna är ersatta, innertaket är förnyat, ett nytt golv är lagt och en ny scen har byggts. Under hösten 2012 ordnade föreningen igen flera talkon; nu var det dags för tapetsering av festsalen och hallen. Det intensiva talkoarbete som pågick hösten 2013 - våren 2014 resulterade i att renoveringsarbetet med festsalen och hallen blev klart lämpligt till föreningens 110-årsjubileum sommaren 2014. 

Vårvintern 2015 ordnades en fönsterrenoveringskurs. I samband med denna blev hallens fönster och ett fönster i salen grundligt renoverade. Under våren 2018 och vintern 2019 renoverades de övriga fönstren i salens södra vägg. 

Kökets avloppsvattensystem förnydes sommaren 2019 och samtidigt drogs sommarvatten till utedasset.

Bryggan

Arbetet med att förnya Rigårdsnäs gamla kistbrygga kom igång hösten 2015. Den yttersta bryggkistan beställdes och våren 2016 satts den på plats. Arbetet med att förnya bryggan från land kom igång genom en kistbryggbyggarkurs och ett gediget arbete av ett flitigt talkogäng.

Hösten 2017 beställdes tre bryggkistor till. I slutet av mars 2018 inledde talkogänget arbetet med brolocket och två månader senare var bryggan äntligen färdig.

Utedasset

2018 kom arbetet med att förnya utedasset igång.  Biolanbyttor och en avloppsvattentank har installerats och en handikappanpassad toalett har byggts. 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.