Bli medlem!

Du kan bli medlem i Porkala ungdomsförening genom att betala medlemsavgiften på föreningens konto Aktia 405520-41580, IBAN FI8440552040001580.  Medlemsavgiften är 15 € för medlemmar över 15 år.

För barn uppbärs ingen medlemsavgift men deras namn och födelseår upptecknas i medlemsregistret. 

Meddela per e-post agneta.brenner(at)gmail.com att ni har gjort inbetalning av medlemsavgiften och för vilka personer den gäller.

Vi behöver namn, adress, telefonnummer och epostadress. Dessutom ska ni, för vår statistik, uppges ert födelseår. 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.